เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
รางวัลและความสำเร็จ 2565
รางวัลและความสำเร็จ 2565

 

 • Superior Taste Award 2022
  จาก International Taste Institute ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม มอบให้แก่ ผลิตภัณฑ์ “ไก่เบญจา” และ “ไส้กรอกซีพี” 3 รสชาติ รวมถึงผลิตภัณฑ์ “มีทซีโร่” 2 รสชาติ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัลดังกล่าว
   
 • รางวัลสาขา แฟรนไชส์อาหารยอดเยี่ยม 2022 จากงาน Thailand Franchise Award 2022 
  จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบให้แก่ ธุรกิจ “ห้าดาว” สุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานที่ดีและมีความโดดเด่นในทุกๆด้าน
   
 • รางวัล Most Popular Investment Franchise In Thailand 2022
  จัดโดย เว็บไซต์ Thai Franchise Center มอบให้แก่ ธุรกิจ “ห้าดาว” ธุรกิจแฟรนไชส์นิยมลงทุนอันดับ 1 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และ รางวัล “New Arrival Hot Franchise in Thailand 2022” มอบให้แก่ ธุรกิจ“ไฮพอร์ค” ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์อาหารที่พร้อมสนับสนุนให้คนไทยมีกิจการที่มั่นคงเป็นของตนเอง
   
 • รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2565
  ประเภทเชิดชูเกียรติ จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มอบให้แก่ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทฟู้ด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทโลกยุคใหม่ในด้านต่างๆ อาทิ นวัตกรรม การออกแบบ การสร้างแบรนด์
   
 • Marketing Award of Thailand 2022
  จัดโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดย ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชได้รับรางวัล Grand Prize สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี จากคะแนนสูงสุดแต่ละในกลุ่มรางวัล รางวัลระดับ Gold ประเภทการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ (Strategic Marketing) ประสบความสำเร็จขึ้นแท่นเป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 ในระยะเวลาเพียง 18 เดือน พร้อมทั้งรางวัลประเภทการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovations & Martech) มาครองถึง 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ “MEAT ZERO” และ “CP โบโลน่า”

 

รางวัลและความสำเร็จปี 2564
C.P. Merchandising คว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2021-2021 ในหมวดอาหารแช่แข็ง
C.P. Merchandising คว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2021-2021 ในหมวดอาหารแช่แข็ง

บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้เป็น  No.1 Brand Thailand 2020-2021 ในหมวดอาหารแช่แข็ง จากนิตยสาร Marketeer นิตยสารด้านการตลาดชั้นนำของไทย โดย อาหารแช่แข็งภายใต้ ซีพี แบรนด์ ได้เป็นแบรนด์ยอดนิยม และอยู่ในใจของคนไทยประจำปี 2021

รางวัลและความสำเร็จปี 2565
รางวัลและความสำเร็จปี 2563
รางวัล Brand Leadership Award จากเวที Thailand Best Brand Awards ประจำปี 2019 มอบโดย World Marketing Congress
C.P. Merchandising รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021 ในหมวดอาหารอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ และ ไส้กรอก

บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้เป็น  No.1 Brand Thailand ในหมวดอาหารอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ และ ไส้กรอก จากนิตยสาร Marketeer  ซึ่งเป็นผลจากทำผลสำรวจ Marketeer No.1 Brand Thailand ที่นิตยสารจัดสำรวจผู้บริโภคขึ้นประจำปี 2020-2021 และ ซีพี ได้เป็นแบรนด์ยอดนิยมของผู้บริโภคทั่วประเทศ ในปี 2564 

รางวัลและความสำเร็จปี 2564
รางวัลและความสำเร็จปี 2562
รางวัล Brand Leadership Award จากเวที Thailand Best Brand Awards ประจำปี 2019 มอบโดย World Marketing Congress
รางวัล Brand Leadership Award จากเวที Thailand Best Brand Awards ประจำปี 2019 มอบโดย World Marketing Congress

นอกจากนี้ C.P. Merchandising ยังได้รับรางวัล Brand Leadership Award จากเวที Thailand Best Brand Awards ประจำปี 2019 มอบโดย World Marketing Congress องค์กรนานาชาติที่มุ่งพัฒนาด้านการตลาดที่ยั่งยืน ในฐานะองค์กรชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอกย้ำ ซีพีเอฟ เป็นแบรนด์ระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอาหารแบบครบวงจร คุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อสุขภาพผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

C.P. Merchandising คว้า Thailand’s Most Admired Company 2019 หมวดอาหาร เป็นสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค จากนิตยสารแบรนด์เอจ
C.P. Merchandising คว้า Thailand’s Most Admired Company 2019 หมวดอาหาร เป็นสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค จากนิตยสารแบรนด์เอจ

นิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge) รายงานผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการทำวิจัยร่วมกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องความน่าเชื่อถือขององค์กร หรือบริษัท ในเรื่องการมีภาพลักษณ์ที่ดี การมีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่น การขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรม  ทำให้เกิดความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร จากการวิจัยใน 17 กลุ่มธุรกิจ พบว่า บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มประเภทอาหาร โดยมีหัวข้อหลักที่ประเมิน ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR) การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Performance) ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand) และผู้บริหาร (Management) ถือเป็นการรักษาตำแหน่งอันดับ 1 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค 2 ปีติดต่อกัน

รางวัลและความสำเร็จปี 2563
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x