เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่

บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หลายชนิด รวมถึง สัตว์บก (โดยหลัก ได้แก่ เนื้อไก่ และเนื้อหมู) และสัตว์น้ำ (โดยหลัก ได้แก่ เนื้อกุ้ง และเนื้อปลา) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาจมีการชำแหละ ตัดออกเป็นส่วน ๆ บด หรือแปรรูปด้วยวิธีอื่นโดยวิธีการแช่แข็งหรือแช่เย็น

บริษัทฯ มุ่งที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อลูกค้า ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่จัดหามาจากคู่ค้าภายในกลุ่มธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป (farm-processing) ของ CPF โดย CPF เลี้ยงสัตว์ในฟาร์มที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใช้เทคโนโลยีระดับโลกในกระบวนการผลิตเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดทั้งในด้านโภชนาการ รสชาติ ความปลอดภัย และการสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ บริษัทฯ ยังจัดหาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น้ำบางส่วน เช่น เนื้อไก่ เนื้อกุ้ง และเนื้อวัว จากคู่ค้าภายนอก คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากคู่ค้าช่วยให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากโอกาสทางการขายที่เพิ่มมากขึ้นและช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้น

เป้าหมายของบริษัทฯ คือการขยายความเป็นผู้นำตลาดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คุณภาพสูง และบริษัทฯ ยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ CPF และลูกค้าที่สำคัญ โดยใช้ประโยชน์จากความเข้าใจในลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ความชื่นชอบและความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สำหรับผู้บริโภคปลายทาง

สัตว์บก

ผลิตภัณฑ์สัตว์บกที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู ไข่ เนื้อเป็ด เนื้อวัว และเนื้อแกะ บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ (รวมถึง เนื้อสด สับ บด เติมเกลือ และเติมน้ำ) ในหลายรูปแบบ (เช่น แช่แข็ง และแช่เย็น) เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า และให้มีความเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดหาเนื้อสัตว์บกส่วนใหญ่จากกลุ่มบริษัท CPF ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บกสด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเร่งการเติบโต และปลอดจากโรคที่เกิดจากอาหาร และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาที่แน่ชัดได้

สัตว์น้ำ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ได้แก่ เนื้อกุ้ง เนื้อปลา หอย และปลาหมึก ทั้งในรูปแบบแช่แข็งและแช่เย็นละลาย (thaw-chilled) บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนใหญ่ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ จัดหาเนื้อกุ้งและปลาจากกลุ่มบริษัท CPF และคู่ค้าภายนอกบางราย
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x