เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่

บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกหลายชนิด รวมถึง ซอส เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของหวาน เส้นพาสต้า ข้าว ผัก ผลไม้ เครื่องปรุง และขนมขบเคี้ยว

ผลิตภัณฑ์จากพืชที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโปรตีนจากพืชเพื่อทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์

ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้ริเริ่มวัตกรรมใหม่ (S-Curve) โดยทำการตลาดผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชภายใต้ตราสินค้า “มีทซีโร่ (Meat Zero)” ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ โดยผลิตภัณฑ์มีทซีโร่ได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากผู้บริโภคในประเทศไทย และบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจภายใต้ตราสินค้า “มีทซีโร่ (Meat Zero)” ไปสู่ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกงเขตปกครองพิเศษจีน และสหราชอาณาจักร และธุรกิจภายใต้ตราสินค้า “ฟีลด์กู้ด (Field Good)” ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชไปยังตลาดอื่น ๆ เพิ่มเติมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x