เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่

บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงผ่าน IPF ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดย IPF จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2561 และประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มมูลค่า (value-added pet snack products) โดยเฉพาะขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง (pet treat)

ในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยมีจุดแข็งในด้านผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขระดับพรีเมียม ผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงทำให้บริษัทฯ สามารถใช้วัตถุดิบที่มีอยู่เพื่อเพิ่มมูลค่าและอัตรากำไรของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้ตราสินค้า “เจอร์ไฮ (Jerhigh)” “จินนี่ (Jinny)” และ “เคซี่ (K-Sy)” และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจดทะเบียนตราสินค้าและเครื่องหมายการค้าใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง เช่น “มีท แอส มีลล์ (Meat as Meals)” และ “ดร. ดีโอจี (Dr. DOG)” โดยผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงของบริษัทฯ มีให้เลือกหลายรูปแบบ ตั้งแต่อาหารเปียก และอาหารแห้ง จนถึงขนมสัตว์เลี้ยง แบบบรรจุกระป๋อง และถุง โดยผลิตภายใต้มาตรฐานด้านสุขอนามัย คุณภาพและความทันสมัย ในระดับที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์สำหรับมนุษย์บริโภคของบริษัทฯ

ด้วยประโยชน์จากความสามารถในการผลิตของโรงงานผลิตในประเทศไทยที่มีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ 6,000 ตันต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทยได้โดยตรงผ่านช่องทางร้านค้าปลีกที่ทันสมัยกว่า 18,000 แห่ง เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) แม็คโคร (Makro) และ โลตัส (Lotus’s) ร้านเพ็ทช็อปประมาณ 2,575 แห่ง โรงพยาบาลสัตว์ และฟาร์มสัตว์เลี้ยง รวมถึงบริการแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 20 แห่ง และสำหรับในต่างประเทศ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มากกว่า 19 ประเทศทั่วโลก ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 3,000 แห่งทั่วโลก

www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x