เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป คือเนื้อสัตว์ส่วนต่าง ๆ ที่มีการปรุงแต่งเพิ่มเติมซึ่งโดยทั่วไปเป็นการเติมส่วนผสมอื่น ๆ เช่น ซอส สินค้าหมัก ผงปรุงรส เกล็ดขนมปัง/ชุบแป้งทอด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมีทั้งชนิดพร้อมปรุงและพร้อมทาน

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปให้อยู่ในสภาพกึ่งปรุงสุก แต่ต้องมีการประกอบอาหารอีกครั้งก่อน เช่น นำไปอุ่นในเตาอบ ทอดกับน้ำมัน ผัด ย่าง หรือวิธีอื่น เพื่อปรุงให้อาหารสุกก่อนนำไปบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานหรืออาหารปรุงสุก เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพพร้อมบริโภค ซึ่งโดยปกติไม่จำเป็นต้องนำไปทำให้ร้อนอีก หรืออาจทำให้ร้อนอีกเพียงเล็กน้อย เช่น เติมน้ำร้อน ปิ้ง อุ่นในเตาไมโครเวฟ เป็นต้น

กลุ่มอาหารแปรรูปของบริษัทฯ โดยหลักประกอบด้วยเนื้อแปรรูปจากสัตว์บก เนื้อแปรรูปจากสัตว์น้ำ ไส้กรอก ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน และอาหารแปรรูปอื่น ๆ ทั้งในรูปแบบแปรรูปแบบแช่แข็ง แปรรูปแบบแช่เย็น ปรุงสุก หรือกึ่งปรุงสุก โดยจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าซีพี และตราสินค้าอื่นในกลุ่มบริษัท CPF บริษัทฯ จำหน่ายอาหารแปรรูปซึ่งผลิตที่โรงงานของกลุ่มบริษัท CPF

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและอาหารพร้อมทาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและอาหารพร้อมทานที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย โดยหลักประกอบด้วย ไส้กรอก แฮมและเบคอน ผลิตภัณฑ์ติ่มซำ มื้ออาหารพร้อมทาน และมื้ออาหารแช่เย็นและแบบอาหารอุณหภูมิห้อง บริษัทฯ จัดหาไส้กรอกและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานจากกลุ่มบริษัท CPF บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไส้กรอก แฮม และเบคอนโดยแบ่งตามระดับราคา และแบ่งออกเป็น กลุ่มราคาประหยัด ราคามาตรฐาน และสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน บริษัทฯ เสนอประเภทอาหารหลากหลายประเภทเพื่อเป็นทางเลือก รวมถึงอาหารเอเชียและอาหารยุโรป ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตที่โรงงานที่ดำเนินงานโดยกลุ่มบริษัท CPF
บริษัทฯ มุ่งที่จะรักษาฐานะผู้นำตลาดในธุรกิจผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการใหม่ ๆ ของผู้บริโภค
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x