เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร และให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านอาหาร และศูนย์อาหาร ตลอดจนบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจร้านอาหารทั้งในรูปแบบแฟรนไชส์หรือที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 5,101 แห่ง ประกอบด้วยร้านแฟรนไชส์ร้านห้าดาว (Five Star) จำนวน 4,620 แห่ง ร้านเชสเตอร์ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของจำนวน 111 แห่ง ที่เป็นแฟรนไชส์จำนวน 84 แห่ง ร้านอาหารอื่นอีก 271 แห่งภายใต้ชื่อร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านไฮพอร์ค (HiPork) ร้านเป็ดเจ้าสัว ร้านสตาร์ คอฟฟี่ (Star Coffee) รวมถึงสาขาร้านอาหาร 15 แห่งภายใต้ชื่อร้านฟาร์มแฟคทอรี (Farm Factory) ร้านจินหลงเฮาส์ (Jin Long) และร้านราเมนฮาบุ (Ramen Habu) ซึ่งเป็นโครงการร้านนำร่องของบริษัทฯ และศูนย์อาหาร 12 แห่งในชื่อฟู้ดเวิลด์ (Food World) ทั่วประเทศไทย

รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ร้านห้าดาว (Five Star)

ร้าน “ห้าดาว” เป็นร้านอาหารหลักของแฟรนไชส์ร้านห้าดาว (Five Star) จำหน่ายไก่ทอดและไก่ย่าง และเมนูอาหารอื่น ๆ ที่มีเนื้อไก่เป็นส่วนประกอบ ร้านอาหารห้าดาว (Five Star) เปิดบริการในรูปแบบร้านอาหาร หรือซุ้ม (kiosk) จำหน่ายอาหาร ในทำเลต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งในโรงพยาบาลและโรงเรียน ไปจนถึงพื้นที่ในร้านค้าส่ง ร้านแฟรนไชส์อื่นของร้านห้าดาว (Five Star) ได้แก่ ร้านไฮพอร์ค (HiPork) ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมูทอดและหมูย่าง ร้านข้าวมันไก่ไห่หนาน ร้านกระทะเหล็ก (Iron Pan) ซึ่งเป็นร้านอาหารสตรีทระดับพรีเมียม ร้านเป็ดเจ้าสัว และร้านสตาร์ คอฟฟี่ (Star Coffee)

รูปแบบการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ร้านเชสเตอร์ (Chester’s) และร้านอาหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเชสเตอร์ (Chester’s) ในฐานะเจ้าของแฟรนไชส์เชนร้านอาหารจานด่วน (QSR) และดำเนินงานร้านอาหารของเชสเตอร์ (Chester’s) เอง รูปแบบร้านค้าตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เช่น ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์ และสถานีบริการน้ำมัน ขนาดและรูปแบบของร้านจะตอบสนองความต้องการของร้านค้าแต่ละประเภท ร้านเชสเตอร์ (Chester’s) ให้บริการเมนูข้าวเพื่อสุขภาพที่หลากหลายโดยประกอบด้วยเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ไก่ย่าง ไก่ทอด และอาหารทานเล่น เช่น มันฝรั่งทอด เป็นต้น

ธุรกิจศูนย์อาหารและธุรกิจบริการจัดเลี้ยงของฟู้ดเวิลด์ (Food World)

CPFRF ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจศูนย์อาหารและธุรกิจบริการจัดเลี้ยงของบริษัทฯ ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อฟู้ดเวิลด์ (Food World) แก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ สถานศึกษา อาคารสำนักงาน และผู้จัดงานอีเว้นท์

ธุรกิจร้านอาหารอื่นๆ

บริษัทฯ เป็นเจ้าของร้านอาหาร และจะยังคงนำเสนอตราร้านอาหารใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิ ร้านฟาร์มแฟคทอรี (Farmfactory) ร้านจินหลงเฮาส์ (Jin Long) ร้านราเมนฮาบุ (Ramen Habu) และร้านอื่น ๆ
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x