เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
ติดต่อหน่วยงานต่างๆ
ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 22
อีเมล: [email protected]
สำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล
อาคารซี.พี. ทาวเวอร์  ชั้น 21
โทรศัพท์: 02-766-8000 ต่อ 8702-5
สำนักเลขานุการบริษัท
อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15
โทรศัพท์: 02-766-8352
แฟกซ์: 02-638-2139
สำนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน
อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15
โทรศัพท์: 02-766-8357, 02-766-8358
Fax: 02-638-2139
อีเมล: [email protected]
สำนักงานใหญ่ต่างประเทศ
ประเทศ ชื่อบริษัทและที่อยู่บริษัท เบอร์ติดต่อ อีเมล
USA C.P. Food Products, Inc. +1-800-720-6668 [email protected]
South Africa Charoen Pokphand Intertrade South Africa ( Proprietary) Limited +27 21 9112901 [email protected]
Denmark CPF Denmark A/S +45 7526 1330 [email protected]
Belgium CPF Europe S.A. +32 2 357 5380 [email protected]
Italy CPF Europe S.A. Filiale Italiana +39 02 33510405 [email protected]
Hong Kong CPF Hong Kong Company Limited +852-3507 9100 [email protected]
Australia C.P. Merchandising Company Limited +61 (0)3 96142731 [email protected]
England The FoodFellas Limited +44 (0) 204 526 6777 [email protected]
England Westbridge Food Group Limited +44 (0) 1684 581800 [email protected]
England CP Foods (UK) Limited +44 (0) 1299 253131 [email protected]
Singapore CP Foods Singaporer Pte. Ltd. +65 6538 7020 [email protected]
Germany Paulsen Food GmbH +49 40 2380 64 100 [email protected]
South Korea Consumer Package Commerce Co., Ltd. +82-2-318-3470 [email protected]
United Arab Emirates C.P.Foods Middle East (CPM) +9714-8817-844-5 [email protected]
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x