เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่

ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) ของกลุ่มบริษัท CPF โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย และใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถของธุรกิจจัดจำหน่ายอาหารของบริษัทฯ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูง
บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ของ CPF ภายในประเทศไทยและจำหน่ายไปยังต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว (exclusive distributor and exporter) สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่ CPF ผลิตจากฐานการผลิตในประเทศไทย ทำให้บริษัทฯ เข้าถึงแหล่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่แน่นอนและมั่นคง นอกจากผลิตภัณฑ์ของ CPF บริษัทฯ ยังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่จัดหาจากบุคคลภายนอก โดย บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและต่างประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าแบบดั้งเดิม และช่องทางธุรกิจบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (food service)
ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังต่อไปนี้
  • ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ซึ่งรวมถึง สัตว์บก (โดยหลัก ได้แก่ ไก่ ไข่ไก่ และหมู) และสัตว์น้ำ (โดยหลัก ได้แก่ กุ้ง และปลา)
  • ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ซึ่งรวมถึง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์บก (โดยหลัก ได้แก่ ไก่ หมู ไข่ และเป็ด) ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ (โดยหลัก ได้แก่ กุ้ง และปลา) ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน และไส้กรอก
  • ธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งรวมถึง ร้านอาหารในรูปแบบที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการและในรูปแบบการให้สิทธิแฟรนไชส์ ศูนย์อาหาร และการให้บริการจัดเลี้ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีร้านอาหารที่ดำเนินงานโดยบริษัทฯ และร้านอาหารแฟรนไชส์จำนวน 5,101 แห่งทั่วประเทศไทย ภายใต้ชื่อร้านห้าดาว (Five Star) ร้านเชสเตอร์ (Chester’s) และชื่อร้านอาหารอื่น ๆ และศูนย์อาหารจำนวน 12 แห่งภายใต้ชื่อฟู้ดเวิลด์ (Food World) โดยร้านห้าดาว (Five Star) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ไก่ย่าง ไก่ทอด เป็ดย่าง ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม เป็นต้น สำหรับร้านเชสเตอร์ (Chester’s) จำหน่ายเมนูข้าวและเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไก่ หมู และปลา ตลอดจนอาหารประเภทเบอร์เกอร์ และมันฝรั่งทอด เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ประกอบการศูนย์อาหารและให้บริการจัดเลี้ยงภายใต้ตรา ฟู้ดเวิลด์ (Food World) ให้แก่ลูกค้าที่หลากหลาย เช่น ภายในสถานให้บริการด้านสุขภาพ สถาบันการศึกษา อาคารสำนักงาน และผู้จัดงานอีเว้นท์ เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักจะเน้นที่ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง (pet treat) รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น อาหารเปียก อาหารแห้ง และอาหารเหลว (เช่น ขนมครีมเลีย (creamy treat)) แบบบรรจุกระป๋อง และถุง เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ซอส เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช และของหวาน
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x