เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่

เส้นทางยั่งยืน

31 ธันวาคม 2561
เยือนสระบุรี ดูความสำเร็จเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อ "ศรีนวล วงษ์ศรี" กล้าเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา"
30 ธันวาคม 2561
ศูนย์การเรียนรู้ "ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ปากน้ำประแส" ส่งต่อแนวคิดรักสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ที่ยั่งยืน"
29 ธันวาคม 2561
"ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" ซีพีเอฟเดินหน้ารักษ์ป่าชายเลน สร้างสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน"
28 ธันวาคม 2561
เปิด "คณารักษ์ฟาร์ม" ย้อนรอย 20 ปี เส้นทางอาชีพมั่นคง เกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อแนวนหน้า กล้าเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา"
27 ธันวาคม 2561
"เก็บ การะเวก" พลิกชีวิตชาวไร่ มาเลี้ยงไก่เนื้อกับซีพีเอฟ สร้างความสุขในชีวิตหลังเกษียณ ภูมิใจส่งต่ออาชีพยั่งยืนให้ลูกหลาน"
26 ธันวาคม 2561
"ดิเรกฟาร์ม" ค้นพบความมั่นคง จากอาชีพเลี้ยงหมูขุน เดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพใช้หลักวิชาการคู่การศึกษาไม่หยุดยั้ง"
25 ธันวาคม 2561
เปิด "อานนท์ฟาร์ม" ดูแนวคิดเกษตรกรยุคใหม่ พัฒนาการเลี้ยงหมูด้วยเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้หลัก 5ส สร้างประสิทธิภาพยั่งยืน"
24 ธันวาคม 2561
สุทัด งามวงศ์ เกษตรกรหัวใจแกร่ง พบคำตอบของชีวิต ด้วยอาชีพเลี้ยงหมูขุนกับซีพีเอฟ
23 ธันวาคม 2561
"รัชนีย์ฟาร์ม" เลี้ยงไก่เนื้อยั่งยืน จากเคล็ดลับความใส่ใจ สร้างอาชีพมั่นคง ในสังคมคนเลี้ยงไก่ที่พึ่งพาอาศัยกัน"
ดูเพิ่มเติม
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x