เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่

พันธุ์สัตว์และการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

พันธุ์สัตว์ – มีผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย
กลุ่มลูกไก่และลูกเป็ด

ลูกไก่เนื้อ และลูกเป็ดเนื้อ ผลิตจากพ่อแม่สายพันธุ์ดี จากฟาร์มและโรงฟักที่ได้มาตรฐาน ที่มีสุขภาพแข็งแรงและให้เนื้อมาก

ลูกไก่ไข่ และลูกเป็ดไข่ เลี้ยงง่าย ใช้อาหารน้อย มีอัตรารอดสูง ให้ไข่จำนวนมาก

กลุ่มสุกร

พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สุกร พันธุ์สุกรของบริษัทได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยการคัดเลือกตามธรรมชาติ ทำให้ได้สุกรพันธุ์ที่มีรูปร่างดี แม่พันธุ์สุกรของบริษัทปลอดเชื้อ PRRS และให้ลูกสุกรขนาดครอกใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงของเกษตรกร

ลูกสุกร ผลิตจากพ่อแม่สุกรสายพันธุ์ดี สุขภาพแข็งแรง โตเร็ว

สัตว์เลี้ยงเพื่อการค้า – มีผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย

ไก่สดอนามัย
เลี้ยงด้วยอาหารสัตว์คุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานของบริษัทเอง ฟาร์มของบริษัทเป็นระบบฟาร์มปิดปรับอากาศ ใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงที่ทันสมัย ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐานสากล ปราศจากฮอร์โมนเร่งโต ผลิตภัณฑ์ไก่สดซีพีจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในประเทศไทย และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ อาทิเช่น ญี่ปุ่น และกลุ่มสหภาพยุโรป รวมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ บริษัทยังขยายการลงทุนในธุรกิจไก่ไปยังประเทศต่างๆ อาทิเช่น รัสเซีย อินเดีย เวียดนาม ตุรกี เป็นต้น
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x