เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
ข้อมูลสำคัญทางการเงินโดยสรุป
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย
แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
หน่วย: ล้านบาท
2563 2564 2565
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 67,267 77,074 98,694
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 45,446 48,836 57,667
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจร้านอาหาร 4,926 5,699 6,744
ผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง 1,385 1,608 2,099
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 2,810 4,537 5,626
รายได้รวมจากการขายสินค้า 121,834 137,754 170,830
รายได้จากการขาย
แบ่งตามตามภูมิภาค
หน่วย: ล้านบาท
2563 2564 2565
ประเทศไทย 72,771 84,719 106,376
ยุโรป 26,893 31,560 38,774
เอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) 15,134 13,257 16,013
อเมริกา 6,211 7,200 8,578
อื่นๆ 825 1,018 1,089
รายได้รวมจากการขายสินค้า 121,834 137,754 170,830
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x