เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่

พันธุ์สัตว์และการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

พันธุ์สัตว์ – มีผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย
ลูกกุ้ง
ซีพีเอฟพัฒนาสายพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมของบริษัทเองจากพ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรง ทำให้ได้ลูกกุ้งที่แข็งแรง ปลอดเชื้อไวรัส มีความต้านทานโรค อัตรารอดสูง อัตราการเจริญเติบโตดี เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและต่างประเทศ
ลูกปลา
ซีพีเอฟพัฒนาลูกพันธุ์ปลาทับทิม ให้รสชาติดี มีเนื้อมาก ไม่มีกลิ่นโคลน และยังพัฒนาลูกพันธุ์ปลาอื่นๆ เช่น ปลานิล ปลาดุก เป็นต้น


สัตว์เลี้ยงเพื่อการค้า – มีผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย

กุ้ง
จากลูกกุ้งสายพันธุ์ดี ประกอบกับอาหารกุ้งคุณภาพสูง สู่การเลี้ยงในฟาร์มของบริษัทที่เน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยระบบบำบัดและหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ ฟาร์มของบริษัทได้รับการพัฒนาเป็นฟาร์มต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงเพื่อสร้างความสำเร็จสู่เกษตรกรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น เวียดนาม อินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x