เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
นักวิเคราะห์
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ชื่อบริษัท นักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด คุณเอนกพงศ์ พุทธิบาล
02-680-1229
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณศรัณยู สืบสุรีย์กุล
02-268-1717 ต่อ 151
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ คุณเบญจพล สุทธวานิช , คุณวราลี พิชัยรัตนพงษ์
02-680-5056
[email protected] , [email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด คุณรัตนา ลีนุตพงษ์
02-658-5787
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด คุณประสิทธิ์ สุจิรวรกุล
02-618-1342
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด โดม คุณประยูรสวัสดิ์
02-205-7000 ต่อ 4405
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด คุณวรายุทธ เรืองเมธากุล
02-614-6214
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด สุชาติ เตชะโพธิ์ไทร , parapa Chavanothai
02-257-4632
[email protected] , [email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี จำกัด คุณธานิดา จริพรเกษมสุข
02-761-9265
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิคเคอร์ จำกัด นันทิกา เวียงเพิ่ม
02-857-7833
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลิปป์ จำกัด คุณนารี อภิสเวชทกานต์ , คุณวราลี พิชัยรัตนพงษ์
02-635-1700 ต่อ 484
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ เจพี มอร์แกน จำกัด จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์ , minnie Phisphahutham
02-684-2679
[email protected] , [email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ คิงศ์ฟอร์ด จำกัด คุณณัฐวัฒน์ ภูสุนทรศรี , คุณมีนา ตุลยนิติกุล
02-829-6999 ต่อ 2204
[email protected] , [email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) Surreporn Teewasuwet
02-646-9972
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ค จำกัด Wilasinee  Boonmasungsong
02-672-5937
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด Tareetip Wongsaengpaiboon
02-796-0033
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีเซมิโก้ จำกัด Phornsri Laysanitsarekul
02-624-6258
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด คุณอดิศักดิ์ พรมบัน
02-659-7000 ต่อ 5013
[email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด อธิภู วิศวเวช
02-648-1122
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ คิงศ์ฟอร์ด คุณณัฐวัฒน์ ภูสุนทรศรี , คุณมีนา ตุลยนิติกุล
02-829-6999 ต่อ 2204
[email protected] , [email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด สุธาทิพย์ พีรทรัพย์ , Maria Lapiz
02-658-6300 ต่อ 1430
[email protected] , [email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ชาลินี คงเมือง
02-694-7993
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพลินใจ จิระจรัส , ธนัชชา จุรุกุล
02-638-5772
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ชาตรี แพรวพรายกุล
02-305-9227
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด ปกรณ์ เก้าเอี้ยน
02-088-9736
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) อัตฐพล ทิศายุกตะ
02-633-6426
attaphol@tisc
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ธนภัทร ฉัตรเสถียร
02 343-9500*9348
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด สรัชดา ศรทรง , เกวลี ทองสำอางค์
02-617-4966
[email protected] , [email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ศิริมา ดิสสรา
02-949-1004
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Alex Manoonpol , Preenapa Detchsri
02-613-5770
[email protected] , [email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธัญญา สุทวีปราโมชนนท์
02-659-8031
[email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า จำกัด ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์ , Veena Naidu
02-009-8071
[email protected] , [email protected]
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x