เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บกประกอบไปด้วย

กลุ่มอาหารไก่

อาหารไก่พันธุ์ ช่วยให้ไก่พันธุ์มีความแข็งแรงคุณภาพของไข่ฟักสูง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกไก่เนื้อ

อาหารไก่เนื้อ ช่วยให้ไก่เนื้อเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัย แข็งแรง มีอัตราและเนื้อที่ดี

อาหารไก่ไข่ สำหรับไก่สาวและไก่ระยะออกไข่ ช่วยให้ไก่ไข่ออกไข่มาก ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนของเกษตรกร

กลุ่มอาหารสุกร

อาหารสุกรพันธุ์ สำหรับสุกรพันธุ์ในทุกระยะ ตั้งแต่อุ้มท้อง จนถึงให้นมลูกสุกรหลังคลอด เพื่อความต้องการของแม่สุกรที่แตกต่างกัน

อาหารลูกสุกร สำหรับลูกสุกรหลังหย่านม มีสารอาหารทดแทนนมแม่ ย่อยง่าย ช่วยให้ลูกสุกรดูดซึมสารอาหารได้ดี

อาหารสุกรขุน ช่วยให้สุกรขุนเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัย แข็งแรง มีอัตราแลกเนื้อที่ดี

กลุ่มอาหารเป็ด

อาหารเป็ดเนื้อ แบ่งเป็นอาหารเป็ดเนื้อแต่ละช่วงอายุ

อาหารเป็ดไข่ แบ่งเป็นอาหารของเป็ดเล็ก และเป็ดระยะไข่

กลุ่มอาหารสัตว์บกประเภทอื่นๆ
นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังผลิตอาหารสัตว์บกประเภทอื่นๆ เช่น อาหารวัว อาหารนกกระทา อาหารไก่พื้นเมือง เป็นต้น
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x