เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจ
โครงสร้างตามกลุ่มธุรกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ในหมวดโปรตีนที่หลากหลายโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชเป็นต้น ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอันหลากหลายของบริษัท ตั้งแต่ช่องทางการขายปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้จัดจำหน่ายขายส่ง ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีเหนือคู่แข่งของเรา
ธุรกิจ
ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความมุ่งมั่น
our mision
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารบริษัท นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน
นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟจีเอสได้ที่นี่
CPFGS ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค ชู NutriMax อาหารทางการแพทย์ สูตรครบถ้วนพร้อมรับประทาน ในงานประชุมวิชาการแพทย์ฯ 
13 ก.พ. 2567
CPFGS ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค ชู NutriMax อาหารทางการแพทย์ สูตรครบถ้วนพร้อมรับประทาน ในงานประชุมวิชาการแพทย์ฯ 

CPFGS หนุนโรงพยาบาลรามาธิบดี ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงวัย ให้เข้าถึงอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการสารอาหารแต่ละชนิดได้ตามความต้องการ 


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าว ในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ว่า การดูแลสุขภาพและการทำให้สุขภาพดีขึ้น อาหารเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งประชากรกลุ่มนี้ต้องการอาหารที่ไม่เหมือนกับวัยอื่นๆ ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ป่วยในแต่ละโรคมีความต้องการอาหารที่เฉพาะแตกต่างกัน เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต้องการอาหารที่ไม่ทำให้น้ำตาลสูงขึ้น โรคไตและโรคความดันโลหิตสูง ต้องคำนึงถึงอาหารโซเดียมต่ำ ดังนั้นการมีอาหารที่เฉพาะเจาะจงต่อสุขภาพของแต่ละคน จะทำให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เหมาะสมกับตนเองและสุขภาพดีขึ้น จึงเป็นหนึ่งในโจทย์ใหญ่ ของทีมวิจัยและผู้ผลิตอาหาร ในการทำให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาที่ส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น มีอายุยืนยาวและแข็งแรงพร้อมทำงานให้กับสังคมได้


สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ นูทริแม็กซ์ (NutriMax) ที่นำสูตรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วนพร้อมรับประทาน เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้ เป็นโครงการที่ดี เพราะโรงพยาบาลฯ มีองค์ความรู้ ในการที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยมาอย่างยาวนาน แต่ทำได้เฉพาะในโรงพยาบาล ไม่มีช่องทางจำหน่ายไปยังผู้ป่วยทั่วไป การที่ภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ เป็นการทำให้องค์ความรู้แพร่หลายไปสู่สังคมอย่างกว้างขวาง และกระจายไปสู่คนไข้ได้มากขึ้น นับเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นไปด้วยกัน 


ด้านนายวรุณ ศิลปสุวรรณชัย ผู้อำนวยการธุรกิจเพื่อสุขภาพ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS ซึ่งดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของ ซีพีเอฟ ภายในประเทศไทยและจําหน่ายในต่างประเทศมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก กล่าวว่า NutriMax ภายใต้แบรนด์ Innoweness เป็นการยกระดับอาหารปั่นผสมที่คิดค้นร่วมกันของนักโภชนาการของโรงพยาบาลรามาธิบดีและ ซีพีเอฟ โดยผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ ได้แก่ ฟักทอง อกไก่ ไข่ และน้ำมันรำข้าว มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ไม่มีส่วนผสมของนมและนมผง สามารถรับประทานได้ทันที หรือให้ทางสายให้อาหารได้เช่นกัน เหมาะกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ขาดสารอาหารหรือมีปัญหาด้านการกลืนอาหาร ให้พลังงาน 278 กิโลแคลอรี โปรตีน 13.4 กรัม วิตามินมากกว่า 13 ชนิด และแร่ธาตุ 7 ชนิดที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย โดย NutriMax ได้ผ่านการวิจัยในมนุษย์ (Clinical Study) และตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ยืนยันถึงประสิทธิภาพในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยได้จริง


NutriMax ผลิตโดย ซีพีเอฟ ที่มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในหลายภาคส่วน ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทันสมัย เพื่อสร้างระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพสู่ผู้บริโภคทั่วโลก 


สำหรับช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นูทริแม็กซ์ สามารถซื้อได้ที่ 

- ร้านขายยา ตึก 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

- ร้านขายยา อาคารภูมิพล ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- ร้านค้าสวัสดิการ ชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ร้านค้าสวัสดิการ ชั้น 1 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

- ห้างสรรพสินค้าโลตัส


หรือ ผ่านทางออนไลน์  Facebook chat เพจ Innoweness, Line official Innoweness, Lazada, Shopee, เพจ cooking helper & Innoweness, Tiktokshop และ Lotus’s Shop Online


ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นดูแลสุขภาพเชิงรุกผู้บริโภคผ่านเนื้อสัตว์ ด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ อาทิ การใช้โปรไบโอติกดูแลลำไส้สัตว์เพื่อสุขภาพสัตว์แข็งแรงตามธรรมชาติ การวิจัยอาหารสัตว์ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการสารอาหารและโภชนาการที่สำคัญ รวมถึงใช้เทคโนโลยีตรวจสอบสารเคมีตกค้างและเชื้อโรคปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ ทำให้เนื้อไก่ซีพีได้รับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับโลก พร้อมพิชิตมาตรฐานอวกาศ (Space Food Safety Standard) เร็วๆ นี้

กิจกรรมอื่น ๆ
องค์กรนานาชาติ ชมฟาร์มไก่อัจฉริยะ ซีพีเอฟ ต้นแบบการผลิตอาหารคุณภาพสู่ผู้บริโภค
25 ม.ค. 2567
องค์กรนานาชาติ ชมฟาร์มไก่อัจฉริยะ ซีพีเอฟ ต้นแบบการผลิตอาหารคุณภาพสู่ผู้บริโภค
Chester’s x ชาตรามือ เขย่าเมนูใหม่สุดแหวกแนว! ‘ไก่ & ฟรายส์ ชาไทยตรามือ’ ฟิวชั่นคาวหวาน ผสานความอร่อยแบบคาดไม่ถึง
25 ม.ค. 2567
Chester’s x ชาตรามือ เขย่าเมนูใหม่สุดแหวกแนว! ‘ไก่ & ฟรายส์ ชาไทยตรามือ’ ฟิวชั่นคาวหวาน ผสานความอร่อยแบบคาดไม่ถึง
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาอาหารดีต่อใจ ดีต่อโลก เปิดตัวถาดไข่ไก่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100%
09 ม.ค. 2567
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาอาหารดีต่อใจ ดีต่อโลก เปิดตัวถาดไข่ไก่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100%
'ซีพี อูโอริกิ' ปักหมุด 'โลตัส สุขุมวิท 50-แม็คโคร ศรีนครินทร์' เสิร์ฟความสดอาหารทะเลคุณภาพ ระดับโอมากาเสะ ส่งตรงจากแดนปลาดิบ
30 ต.ค. 2566
'ซีพี อูโอริกิ' ปักหมุด 'โลตัส สุขุมวิท 50-แม็คโคร ศรีนครินทร์' เสิร์ฟความสดอาหารทะเลคุณภาพ ระดับโอมากาเสะ ส่งตรงจากแดนปลาดิบ
www.cpfgs.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x